Klachtenprocedure Arts en Arbo

Arts en Arbo hecht aan een goede kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Dit betekent dat we klachten over onze zorg- en dienstverlening serieus nemen. We streven ernaar om een klacht van een klant (bedrijf, werkgever) of cliënt (werknemer, medewerker) in goed overleg op te lossen. 

Klachtenbehandeling door Arts en Arbo

Indien de klant (bedrijf, werkgever) of cliënt (werknemer, medewerker) een klacht heeft over de zorg- of dienstverlening van Arts en Arbo, kan de klant of cliënt deze klacht voorleggen aan de arts van Arts en Arbo, die hierop kan reageren binnen 1 week. Nadien worden er afspraken gemaakt over de verdere afhandeling.

Als de klant of cliënt ontevreden is over de afhandeling van de klacht door de arts van Arts en Arbo, of als de klant of cliënt de klacht niet rechtstreeks aan de arts van Arts en Arbo wil voorleggen, heeft de klant of cliënt de volgende mogelijkheid om de klacht schriftelijk (via de e-mail of per post) voor te leggen aan de directie van Arts en Arbo. Afhankelijk van de aard van de klacht zullen de medisch directeur of algemeen directeur van Arts en Arbo de klacht in behandeling nemen. De directie van Arts en Arbo zal de klacht binnen 6 weken afhandelen.